HDPL
Hrvatsko društvo
za primijenjenu lingvistiku
sadržaj stranice pregledava se klikom na željenu kategoriju


Poštovani sudionici skupa,

Pod kategorijom Konferencije objavljena je konačna inačica programa XXVIII. međunarodnog znanstvenog skupa HDPL-a „Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja".

Još jednom Vam upućujemo obavijest koju nam je dostavilo naše računovodstvo.

Molimo Vas da kotizaciju i članarinu uplatite na žiro račun Društva (Hrvatska poštanska banka, broj žiro računa - HR 4723900011100317361) prije dolaska na skup, jer Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku nije u sustavu fiskalizacije i ne može primati uplate u gotovini. Radujemo se susretu na Skupu.

S poštovanjem,

Sanda Lucija Udier, predsjednica Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku
Kristina Cergol Kovačević, tajnica Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku

Konferencije

Zatvori

Knjižice sažetaka

Zatvori

Ogranci

Zatvori

Članstvo

Zatvori

Povijest HDPL-a

Zatvori

Zbornici

Zatvori

Kalendar

Zatvori